Edukacja Ekonomiczna Młodych Poznaniaków – EEMP


Projekt polega na organizacji cyklu warsztatów ekonomicznych z uczniami szkół średnich na terenie Aglomeracji Poznańskiej, przeprowadzenie międzyszkolnej rywalizacji w grze ekonomicznej Cashflow oraz oddolne wykreowanie przez uczniów kampanii edukacyjnej oraz organizacja konferencji „Młodzi a Biznes”.

Zaplanowane jest przeprowadzenie spotkań w 5 poznańskich szkołach średnich. Podczas zajeć pierwszych uczniowie zmierzą się w sposób praktyczny z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi np.deficyt, inflacja, aktywa, pasywa, bank, lokata, weksel, windykacja, podatki, ceny, VAT, ZUS, regularne oszczędzanie, „czy kapitał ma narodowość”, rodzaje sklepów, zakupy w internecie, RODO etc.

Uczniowie sami wskażą najistotniejsze problemy jakie dotyczą ich w codziennym życiu finansowym, sformułują treść kampanii informacyjnej. Opracowanie zagadnienia merytoryczne zostaną skontrolowane, wydrukowane (bądź także w wersji online) i przesłane do 60 szkół średnich w regionie celem dalszej promocji. Dzięki temu sami uczniowie stworzą innowacyjną kampanię informacyjną, zwiększającą wiedzę ekonomiczną rówieśników. Sami znają swoje potrzeby, problemy i oczekiwania wobec pracodawców i sektora finansowego, wobec czego ten głos w społecznej dyskusji będzie najbardziej słyszalny w ich grupie.

Podczas ostatniego spotkania w każdej szkole odbędzie się nauka gry w CashFlow. Kolejnym działaniem będzie przeprowadzenie szkolnych eliminacje turnieju tej gry, wyłonionych zostanie 2 najlepszych graczy, którzy reprezentować będą swoją szkołę finale międzyszkolnym. Finałowa gra odbędzie się w godzinach popołudniowych, zwycięzcy oraz uczestniczące szkoły zostaną nagrodzeni podczas finałowej konferencji.

Na tej właśnie konferencji zostaną przedstawione efekty dotychczasowych warsztatów oraz prezentacja ekonomicznej kampanii edukacyjnej. W ramach jej programu odbędzie się panel dyskusyjny oraz sesja podczas której uczestnicy przed aniołami biznesu prezentują swoje wymarzone, niczym nie ograniczone pomysły. Dzięki temu nastąpi konfrontacja osób młodych z pracodawcami w regionie.

O nas


Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów

Wykorzystujemy innowacyjne narzędzia i nowoczesne technologie w celu wspierania oraz integracji poszczególnych grup społecznych.

Osoby wchodzące w skład zespołu Fundacji wywodzą się z dwóch, w dużym stopniu odmiennych, środowisk branży finansowej i działalności organizacji pozarządowych. Ich wzajemne spotkanie i odkrycie wspólnego pola działania stało się przyczyną powołania do życia Fundacji, która ma propagować przedsiębiorczość i zwiększać wiedzę młodych ludzi w zakresie możliwości oddziaływania na otaczającą ją rzeczywistość.

Część działaczy wywodząca swoją karierę z sektora finansów widziała konieczność edukowania i budowania pozytywnych nawyków już od najmłodszych lat przyszłych klientów sektora bankowego w zakresie oszczędzania, kont bankowych, budowania własnej historii kredytowej oraz wiedzy na temat instytucji publicznych w Polsce.

Druga część aktywistów Fundacji posiada bogate doświadczenie związane z propagowaniem i własnym działaniem podczas różnorodnych wolontariatów. Posiadając wiedzę oraz umiejętność motywowania młodych ludzi do pomocy innym doskonale realizowali się w obszarze „miękkich” części zarządzania przedsięwzięciami.

Świetnym uzupełnieniem są pozostałe osoby które posiadają „twardą” wiedzę dotyczącą metodyk zarządzania projektami, pozyskiwania dofinansowania, raportowania oraz prowadzenia dokumentacji finansowej w rozbudowanych podmiotach gospodarczych.

Kontakt


Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów

796 457 753
biuro@fwpp.com.pl